Aurelia Foundation | beeskin Bienenwachstücher halten Lebensmittel länger frisch, Europäisch und GOTS-zertifiziert

beeskin partnerem Fundacji Aurelia

Logo Aurelia Stiftung
bee with white flowers on light background

Dlaczego wspieramy Fundację Aurelia

beeskin wykorzystuje czystą bawełnę, żywicę drzewną, olej jojoba i wosk pszczeli jako surowce do produkcji woskowijek. Wosk to obok bawełny najważniejszy składnik naszych produktów. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności wobec pszczół, a także z problemów dzisiejszego pszczelarstwa. beeskin wspiera zrównoważone pszczelarstwo i ważne jest dla nas, aby zwalczać przyczyny śmiertelności pszczół. Niestety, w dzisiejszym, częściowo przemysłowym pszczelarstwie stosuje się wiele metod, które naszym zdaniem nie są zgodne z naturą. Na przykład, niektórzy pszczelarze odcinają skrzydła królowym, aby zapobiec ich rojeniu. Sztucznie wyhodowane rodziny pszczół są wysyłane pocztą.

Jednak najważniejszym powodem ciągłej śmiertelności pszczół jest nadal nieograniczone stosowanie pestycydów. Pestycydy są wymieniane przez prawie wszystkich ekspertów zajmujących się tym tematem jako najpoważniejsza przyczyna śmiertelności pszczół. EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) już na początku 2013 r. zidentyfikował neonikotynoidy jako główną przyczynę śmiertelności pszczół, (https://www.efsa.europa.eu/de/press/news/130116) a w 2018 roku zostało zakazane stosowanie trzech neonikotynoidów. https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/eu-ausschuss-stimmt-fuer-verbot-von-neonicotinoiden-im-freiland/.

Ponieważ uważamy, że nie możemy od razu rozwiązać wszystkich problemów dzisiejszego pszczelarstwa, chcielibyśmy skupić się na redukcji stosowania pestycydów w rolnictwie. Dużą zaletą jest możliwość sprawdzenia, za pomocą dzisiejszych metod analitycznych, jakiego rodzaju pestycydy zastosowano. Ponad 70% oferowanych wosków nie spełnia standardów GOTS. Standardów, do których dążymy.

Fundacja Aurelia w Berlinie powstała w 2015 roku z inicjatywy Thomasa Radetzkiego i Markusa Imhoofa wraz z siedmioma darczyńcami. Od tego czasu Fundacja działa na rzecz dobrostanu owadów zapylających, zachowania bioróżnorodności oraz przyjaznego dla pszczół projektowania miast i wsi pod hasłem „Dłuższe życie pszczół”. Jako niezależny ekspert Fundacja Aurelia doradza politykom, mediom i społeczeństwu obywatelskiemu, a jako rzecznik pszczół walczy w sądzie z dopuszczaniem szkodliwych dla pszczół pestycydów i inżynierii rolno-genetycznej. Jednym z celów jej pracy jest organizacja i tworzenie sieci oddolnych inicjatyw na rzecz różnorodności biologicznej. Aurelia inicjuje i promuje projekty, które wspierają badania i ogólną edukację o pszczołach. Więcej na www.aurelia-stiftung.de

Obecnie, zjawiskiem codziennym jest stosowanie pestycydów w konwencjonalnej produkcji rolnej.

Stosowanie pestycydów związane jest z ogromną konkurencją i cenami dumpingowymi żywności na rynku światowym. Sytuacja jest porównywalna z dopingiem w zawodowym sporcie: "kto tego nie robi, ten jest głupi". Poprzez projekt „Europa bez pestycydów” zamierzamy wesprzeć pszczelarzy, którzy zobowiązują się do walki z pestycydami.

Wspólnie stworzyliśmy następujący program:

Każdemu pszczelarzowi z partiami wosku powyżej 200 kg oferujemy bezpłatne przebadanie wosku w laboratorium na obecność pestycydów. Roje pszczół służą nam jako drobni agenci, z których każdy samodzielnie pobiera próbki na obszarze o powierzchni około 50 kilometrów kwadratowych i prznosi je z powrotem do ula. Zebrany pyłek i nektar są przetwarzane na miód i wosk. W ten sposób możemy dotrzeć do próbek zwierających pestycydy. Dzięki temu w jednym miejscu możemy sprawdzić próbki z dużego obszaru i uzyskać ogólny obraz stosowania pestycydów na kontynencie europejskim i północnoafrykańskim. Przejrzystość jest ważną podstawą podejmowania znaczących działań lokalnych.

Chciałbyś wesprzeć Fundację Aurelia?

Możesz wesprzeć Fundację Aurelia kwotą

5€, 10€, 20€ or 50€.

Po prostu dodaj kwotę do koszyka, a my przekażemy 100% Twojej darowizny na rzecz Fundacji.