Corporate Philosophy | beeskin Bienenwachstücher halten Lebensmittel länger frisch, Europäisch und GOTS-zertifiziert

Filozofia firmy

Beeskin opiera swoje działania na idei zrównoważonego rozwoju. Staramy się żyć w taki sposób, aby kolejne pokolenia również mogły korzystać z zalet środowiska naturalnego i nienaruszonej interakcji społecznej. Jest to najuczciwszy sposób postępowania wobec naszych dzieci i wnuków.

Tworzywa sztuczne to jedno z wielkich wyzwań naszych czasów. Plastik nie tylko niszczy siedliska wielu gatunków zwierząt, ale zawiera składniki takie jak BPA (bisfenol A, jeden z plastyfikatorów w tworzywie sztucznym) są obecnie wykrywalne w moczu 93% wszystkich ludzi (https://www.earthday.org/fact-sheet-the-plastic-threat-to-human-health/). BPA jest bezpośrednio związany z poronieniami i zaburzeniami równowagi hormonalnej. Ogólne zagrożenia dla zdrowia związane z ciągłym stosowaniem tworzyw sztucznych w codziennym życiu są w dużej mierze niezbadane. Są sytuacje, w których plastik jest niezbędny. Ale tam, gdzie jest to łatwe do zastąpienia, powinniśmy oferować alternatywne rozwiązania, które pochodzą z zasobów naturalnych i nie szkodzą naszemu środowisku i zdrowiu. Ludzie zastanawiają się nad zwiększeniem nietolerancji pokarmowej i wzrostem ryzyka zachorowania na raka. W coraz większej liczbie badań obserwuje się powiązania między szkodliwymi elementami występującymi w tworzywach sztucznych a tymi chorobami. Chusteczki z wosku pszczelego zastępują folię plastikową, dłużej utrzymują świeżość żywności i nadają się do kompostowania. Dzięki trzem woskowijkom beeskin możesz zaoszczędzić nawet 100 m folii plastikowej rocznie.

Zdarza się, że spotykamy się z krytyką dotycząca stosowania produktów pszczelich. Uważamy, że zrównoważone pszczelarstwo przynosi korzyści naszemu społeczeństwu, a nie szkodzi. Im więcej pszczelarzy możemy wspierać naszymi produktami, tym większe jest zainteresowanie zdrową populacją pszczół w Europie. Z tego też względu, używamy wyłącznie naturalnych surowców, testowanych w Europie pod kontem zawartości pestycydów i innych zanieczyszczeń. Więcej na temat pszczół i stosowania wosku pszczelego tutaj: https://beeskin.com/2019/04/23/is-it-unethical-and-or-unsustainable-to-use-bees-wax/

Neutralność CO2

Zmiany klimatyczne są namacalne i, zgodnie z opinią naukową, spowodowane przez człowieka. Jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie naszego śladu węglowego za pomocą różnych środków, w tym:

 • Staramy się ograniczyć podróże lotnicze
 • Dla komunikacji międzynarodowej preferujemy konferencje telefoniczne i wideo
 • Promujemy zdrowe i niskomięsne odżywianie
 • Używamy zielonej energii elektrycznej z OZE
 • Umożliwiamy pracę zdalną 
 • Polecamy transport publiczny lub mobilność elektryczną
 • Nie sprzedajemy naszych produktów do Ameryki czy Azji, ponieważ chcemy uniknąć długich tras transportu
 • Używamy wyłącznie europejskich surowców
 • Nasze wysyłki są wolne od tworzyw sztucznych

Sprawdź nasze działania na rzecz środowiska więcej informacji i wskazówek tutaj

Podejście zainteresowanych stron

Beeskin stosuje podejście interesariuszy, zgodnie z którym potrzeby wszystkich interesariuszy firmy są brane pod uwagę dla jej sukcesu. Każdy klient, nasi pracownicy i środowisko naturalne są najważniejszymi elementami firmy Beeskin. Jako firma czysto rodzinna, nie podlegamy żadnym ograniczeniom wzrostu ani wymaganiom inwestorów. Dążymy do osiągnięcia marży zysku w wysokości 20%, która jest niezbędna dla zdrowego przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Pozwalamy naszym pracownikom na udział w zyskach i wspieramy następujące projekty:

 • Zrównoważone pszczelarstwo
 • Projekty mające na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w naszym środowisku.

Pracownicy

Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo i byli sprawiedliwie wynagradzani. Elastyczne godziny pracy, miła atmosfera i wynagrodzenie za nadgodziny to tylko niektóre z naszych zasad. Beeskin bierze pod uwagę indywidualne sytuacje i wyzwania pracownika w jego konkretnej sytuacji życiowej. Małe dzieci, nowe mieszkanie lub rodzice, którymi należy się zająć, to przykładowe sytuacje, w których zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, nie pozostawiamy pracownika z problemem. Naszym pracownikom płacimy wynagrodzenie początkowe w wysokości 13,- EUR za godzinę.

Nie chcemy potępiać nikogo, kto nie podziela naszych celów. Flightshaming, na przykład, nie jest narzędziem, które wspieramy. Podróże lotnicze przyczyniły się do nieporównywalnego rozwoju międzynarodowej współpracy i sprawiły, że świat rozwija się razem. Ale każdy mały krok jest krokiem we właściwym kierunku. Nawet jeśli osoba często podróżująca samolotem ograniczy swoje podróże, to może także jeść mniej mięsa lub używać energię z odnawialnych źródeł. Każde działanie, które pomaga naszemu środowisku, jest ważne. Dla nas ochrona środowiska jest na równi traktowana z sukcesem biznesowym, do którego dąży każda firma.